Hvad er Privat Dagpleje

 
 
Flere og flere forældre i Vesthimmerlands kommune er i dag desværre ikke klar over, hvad muligheden for frit valg af pasningsordning indebærer.
PDVest bliver mødt med spørgsmål fra førstegangsforældre såsom ”Hvordan ved man som forældre, at den Private Dagplejer er godkendt? Bliver der ført tilsyn i en Privat Dagpleje? Er det ikke dyrt osv osv”.
 
Efter Dagtilbudslovens §80 og §81 yder Vesthimmerlands kommune tilskud til godkendt Privat Pasning for børn i alderen 24 uger til skolestart. Loven gælder ”Private Børnepassere”, der i daglig tale omtales ”Private Dagplejere”.
 
Kommunalt tilskud TIL FORÆLDRENE udgør 75% af dagplejerens pris, dog er der fastsat et max beløb, der ændres årligt.
Normalt er den Private Dagplejer forudbetalt og tilskud bagudbetalt. Der yders søskenderabat.
 
Kommunen har tilsynspligten med den Private Dagpleje. Takster og yderligere oplysninger kan ses på kommunens hjemmeside eller på de enkeltes hjemmesider og facebookprofiler.
 
Der er absolut ingen økonomisk kontakt mellem kommunen og den Private Dagplejer, idet denne er at regne som selvstændig erhvervsdrivende. Forældrene indbetaler ”løn” direkte til den Private Dagplejer, og der attesteres herfor kvartalsvis til kommunen, hvorefter forældrene modtager tilskud direkte på deres NEMkonto.
 
Enhver godkendt Privat Dagplejer bør kunne forevise godkendelse fra kommunen.
 
Flere Private Dagplejere har specialiseret sig i feks musik, natur eller idræt. Der er ingen regler for indhold, åbningstider eller ferier i en Privat Dagpleje.
 
En Privat Dagplejer får ikke henvist børn fra kommunen. Forældrene skal på eget initiativ tage kontakt til en dagplejer, hvorefter der udfærdiges kontrakt samt ansøgning om tilskud, som indsendes til kommunen.

I bund og grund er en Privat Dagplejers skrappeste tilsyn forældrene. Hvis han/hun ikke gør sit arbejde ordentligt, har den Private Dagplejer simpelthen ikke kunden i morgen og dermed ingen løn.
 
Vi konkurrerer ikke på pris men kvalitet indenfor det private.